För användaren

Välkommen!
Genom att ha loggat in här, har du visat att du är användare av en BCD650 – gratulerar!

Här kan du ta del av andra användares erfarenheter i vår Kunskapsbank.
I samma sektion finns även möjlighet att ladda ner en .pdf där vi samlat ihop beskrivningar av de olika programmen; hur de används samt erfarenheter om vid vilka tillstånd de kan användas.

Här finns också tillgång till fyra olika Instruktionsfilmer där du på ett enkelt sätt kan ta del av hur Biolights olika program används.

Skulle du få något problem med din Biolight, fyller du i en Felanmälan.

Instruktionsfilmer

I dessa korta filmer får du instruktion i hur Biolight skall hanteras vid behandling med de olika programmen. Klicka på bilden så blir du länkad till en You-Tube-film.

  • Programmen för lokal behandling avser alltså ett begränsat område där behandlingen sker på den skadade eller utsatta ytan.
    (Local1, Local2, Acute, Follow Up, Pre Treat, Post Treat, Preparation, Wound)
  • Programmen Drainage1 och Drainage2 avser behandling med målet att stimulera lymfsystemet.
  • Programmet Energy stimulerar förbestämda akupunktur-punkter med målet ökad energisättning av cellerna.
  • Programmet Acupuncture stimulerar förbestämda akupunktur-punkter med målet smärtlindring.

 

     

     

Kunskapsbank

Här kan du som användare ta del av andras erfarenheter från behandling vid olika tillstånd.
Kunskapsbanken är tänkt som råd och tips från användare till andra användare, och vi och andra användare är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter, så att den hela tiden fylls på.
Tänk på att vi har nytta av att få ta del av både positiva resultat och tillfällen där behandling inte haft önskad effekt, för att få bättre förståelse för Biolights effekter även utanför de områden som täcks av kliniska studier.

Antingen använder du vårt färdiga Utvärderingsschema som du kan lasta ner nedan, eller så mailar du in dina erfarenheter till info@biolight.se och beskriver din erfarenhet. Vi är tacksamma om du följer samma struktur som vårt schema, då det annars blir svårt att få kunskap om hur du fick det resultat du fick. Ditt bidrag bör innehålla följande uppgifter:

  • Beskrivning av besvär / Orsak till behandlingen
  • Kön och Ålder (Inga andra personliga uppgifter pga integritetsskydd)
  • Datum för alla behandlingstillfällen och vilka program som använts vid varje behandlingstillfälle
  • Om du haft smärta, använd VAS-skalan* så alla använder samma, och berätta upplevd smärta vid början av behandlingsperioden och vid slutet.

Ladda ner Matris – I matrisen har vi sammanställt användares erfarenheter av vilka program som lämpar sig vid olika besvär. Notera att detta är erfarenhetsbaserade uppgifter.

Ladda ner Utvärderingsschema – Fyll i vid varje behandlingstillfälle, sänd in efter avslutad behandlingsperiod.

Ladda ner Instruktion – Här får du förklaringar till hur utvärderingsschemat skall fyllas i, samt förklaring till *VAS-skalan.

Först en sammanställning av de olika programmen, med ett exempel på hur de använts.
Efter detta olika användarberättelser.

LOCAL 1 och 2 +
DRAINAGE 1 Injury +
DRAINAGE 2 Training +
ACUTE +
FOLLOW UP +
PRE TREAT +
POST TREAT +
ACUPUNCTURE +
PREPARATION +
ENERGY +
WOUND +

Felanmälan

Garanti-tiden är ett år från inköpsdatum.
Som privat-kund har du dessutom en lagstadgad reklamationstid om 3 år från inköpsdatum. (Konsumentköplagen 1990:932 §23) Denna reklamationsrätt förutsätter att varan hanterats enligt användarmanualen.

Vid garanti- eller reklamationsärenden står Biolight för reparations- och fraktkostnaderna, under förutsättning att du använder av oss tillhandahållet fraktsätt.

Vi kan även ta emot rena service-ärenden. Du står då själv för alla kostnader, inklusive frakt.

Vid reparation kommer apparaten behöva sändas in till vår reparatör i Stockholm, Sverige. (Apparatens säkerhet och/eller funktion garanteras inte om någon annan än av Biolight auktoriserad reparatör använts. Garantin förloras om apparaten öppnats eller reparerats av ej auktoriserad person.)

Skicka in felanmälan

Har apparaten utsatts för:

Temperatur under -20C eller över +40C

Kraftiga stötar, slag (tappats i golvet mm)

Rengöringsmedel/kemikalier utöver milt desinfektionsmedel

För apparater där batteri används:


Fungerar apparaten med nätadaptern?

Vid ev. reparation önskas apparaten returnerad till följande adress:

Vi har tagit emot din felanmälan. Vi hör av oss så snart som möjligt.